Congratulations Migs! Sabi mo nga, hindi na bundok ang aakyatin mo ngayon kundi stage ng PICC para kumuha ng diploma. See you soon at the corporate world.

Congratulations Migs! Sabi mo nga, hindi na bundok ang aakyatin mo ngayon kundi stage ng PICC para kumuha ng diploma. See you soon at the corporate world.

Ang favorite entry ni @hannah_aira. My manyakis look. Hehehe.

Ang favorite entry ni @hannah_aira. My manyakis look. Hehehe.

It was a totally different story at night. (at Tiendesitas)

It was a totally different story at night. (at Tiendesitas)

Ready

Set

Jump (at Bacolod)

Ready

Set

Jump (at Bacolod)

OTW (at Davao City)

OTW (at Davao City)

Boredroom. Just because we’re bored. (at Transcom)

Boredroom. Just because we’re bored. (at Transcom)

Last team meeting with @lil_leng. Booooo! (at Transcom)

Last team meeting with @lil_leng. Booooo! (at Transcom)

Saw this tagged. I suddenly missed you guys! See you at #LaBoracay2014

Saw this tagged. I suddenly missed you guys! See you at #LaBoracay2014

#Mirror (at Transcom)

#Mirror (at Transcom)

Playing around with @hannah_aira’s new phone. Lol. (at Transcom)

Playing around with @hannah_aira’s new phone. Lol. (at Transcom)